Medisch Protocol

De Gymnastiekfederatie heeft als doel het de clubs en zijn leden mogelijk te maken om op een medisch verantwoorde manier aan life-time gymnastiek te doen. Hiervoor volgt zij de bepalingen van het decreet i.v.m. Medisch Verantwoord Sporten van 20 december 2013 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit nieuwe decreet is van kracht gegaan op 31 maart 2015.

Onze sport in een goede gezondheid beoefenen primeert bij de Gymnastiekfederatie; daarom raden wij de sporters aan zich op regelmatige basis medisch te laten onderzoeken. Een hulmpiddel hierbij is de Gezondheidsverklaring

Wil je echter aan wedstrijden deelnemen op A-niveau (A/BK-masters, A/BK-teams, Minidemo Competitie, PK/BK-Democup), dien je een verplichte jaarlijkse medische check up te laten doen.
Dit kan ofwel via het Medisch protocol of via de online module www.sportkeuring.be

Bij welke arts je hiervoor terecht kan vind je op Lijst keuringsartsen - Ministerie Vlaamse Gemeenschap
Bekijk hier de eerstehulpgids bij noodgevallen en ontdek meteen hoe je het best reageert in zo'n noodgevallen.Een medische goedkeuring is vereist voor alle wedstrijdlicentiehouders die deelnemen aan wedstrijden in het A-niveau. De goedkeuring dient de medische commissie te bereiken ten laatste tegen 15 november 2017 (voor skippers die deelnemen aan de A-masters 2017, is dit uiterlijk op 15 oktober 2017) op volgend adres: Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent. Bij kwetsuur dient een attest gestuurd te worden naar het secretariaat van de Medische Commissie, het protocol dient dan ten laatste 14 dagen voor deelname aan de eerste competitie ingediend te worden. Indien geen protocol of attest binnen is, kan er niet deelgenomen worden aan de competities.

LET OP!
Bij laattijdig indienen van het medisch protocol (na 15 november (PKA masters=15 oktober) tot 14 dagen voor deelname 1ste competitiewedstrijd) betaalt de club 6 euro per medisch protocol.

Vb: een skipper wordt pas lid in februari ‘18 en wenst enkel deel te nemen aan het de Democup ‘18: medisch protocol = 6 euro

Volgende opties zijn mogelijk:

  • Bij voorkeur via de link: https://www.sportkeuring.be kan het online platform door elke sportarts, keuringsarts en huisarts (let op: enkel indien zij een specifieke opleiding hiervoor gevolgd hebben) ingevuld worden.
  • Indien de medische goedkeuring volgens voorgaand punt niet kan vervuld worden, dient het medisch protocol gebruikt te worden. Een blanco exemplaar is te downloaden op www.gymfed.be/gezond-sporten en dient ingevuld te worden door een (sport)arts. De lijst van de erkende sportartsen kan je vinden op www.sportartsen.be.
  • Gymnasten/skippers die aantreden in andere niveaus raden we aan om eveneens een medisch protocol te laten invullen OF om door de ouders een verklaring te laten ondertekenen dat hun kind een medisch geschiktheidsonderzoek heeft ondergaan (te downloaden op www.gymfed.be/gezond-sporten). Beide zaken zijn echter geen verplichting en dienen niet aan de Gymnastiekfederatie bezorgd te worden.