Teams

Binnen de teamcompetitie bestaan volgende leeftijdscategorieën : Mini's, Beloften en 15+. De beloften- en 15+ wedstrijden worden opgedeeld in A-, B- en C-stroom. De C-stroom heeft een aangepaste reglementering. Een team neemt deel aan de categorie bepaald door de oudste skipper. De leeftijd wordt bepaald door het geboortejaar. Men mag hoogstens één leeftijdscategorie ouder springen.


PKA Teams 2015-02-28 - 220x220 

De A-stroom kan doorgaan naar het BK teams en een selectie behalen voor de internationale wedstrijd. In het seizoen 2016-2017 zal elk team zich moeten selecteren voor een BK.