Inschrijven

Per seizoen wordt bepaald wat de laatste inschrijvingsdatum is per competitiewedstrijd (data: zie ledenbeheer).
Eens de inschrijvingsdatum voorbij is, kan de inschrijvingskost voor een skipper die afhaakt (om welke reden dan ook) niet meer worden teruggevorderd.


Bij inschrijving kiest de skipper of hij competitief (wedstrijdlicentie) of recreatief lid is. Voor elke competitieskipper dient éénmalig een aansluitingsformulier voor licentiehouders te worden ingevuld. Eén exemplaar wordt bijgehouden door de clubsecretaris en één exemplaar wordt bezorgd aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw.

Er zal een voorafbetaling van 35 euro per licentie aangerekend worden. Nadien zullen de inschrijvingsgelden voor wedstrijden (recreatief en competitief) worden afgetrokken van dit bedrag en zal op het einde van het seizoen een afrekening komen. Een wedstrijdlicentie is vereist voor alle skippers die deelnemen aan wedstrijden op I- (mini’s), A-, B- of C-niveau. Wedstrijdlicentiehouders kunnen niet deelnemen aan recreatoernooien. Wedstrijdlicenties dienen uiterlijk op 15 november 2017 te worden aangevraagd. Voor competitieskippers die deelnemen aan wedstrijden in oktober en november, dient de wedstrijdlicentie uiterlijk 15 oktober 2017 aangevraagd te worden. Bij laattijdig aanvragen van een wedstrijdlicentie wordt een meerkost van 15 euro gevraagd per wedstrijdlicentie.