Democup

Elk team brengt een demonstratie op muziek binnen een tijdsduur van 4 tot 8 minuten met een zo gevarieerd mogelijk aanbod van rope skipping elementen die op een zo vloeiend mogelijke manier aan elkaar worden verbonden en waarbij elk element moet uitgevoerd worden op de gebruikte muziek en met zoveel mogelijk teamleden.


democup2016 - riv.hof

Een demonstratie bestaat voor het seizoen 2016-2017 uit 8 tot 16 actieve skippers, elk minimaal 8 jaar oud (geboortejaar °2009 of vroeger). Merk op dat op internationale wedstrijden de leeftijdsgrens anders is. Meer info: http://www.erso.info/ en https://www.fisac-irsf.org/.

De score wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad enerzijds en de creativiteit anderzijds. Men dient steeds te pogen zoveel mogelijk deelnemende skippers te laten deelnemen aan de routine. Een team met meer leden die continu allemaal actief deelnemen en exact hetzelfde doen als een team met minder teamleden die eveneens continu allemaal actief deelnemen, zal een hogere score krijgen.