Binnen de Masters (individuele competitie) bestaan de Masters (+15 jaar), de Beloftenmasters (12-14 jaar) en de Minimasters (8-11 jaar). De masters en beloftenmasters worden opgedeeld in een A-B- en C-stroom. De C-stroom heeft een aangepaste reglementering. Enkel de A-stroom kan doorgaan naar de BK Masters en een selectie behalen voor een internationale wedstrijd. 

Read More

Binnen de teamcompetitie bestaan volgende leeftijdscategorieën : Mini's, Beloften en 15+. De beloften- en 15+ wedstrijden worden opgedeeld in A-, B- en C-stroom. De C-stroom heeft een aangepaste reglementering. Een team neemt deel aan de categorie bepaald door de oudste skipper. De leeftijd wordt bepaald door het geboortejaar. Men mag hoogstens één leeftijdscategorie ouder springen.

Read More

Elk team brengt een demonstratie op muziek binnen een tijdsduur van 2 tot 4 minuten met een zo gevarieerd mogelijk aanbod van rope skipping elementen die op een zo vloeiend mogelijke manier aan elkaar worden verbonden en waarbij elk element moet uitgevoerd worden op de gebruikte muziek en met zoveel mogelijk teamleden.

Read More

Elk team brengt een demonstratie op muziek binnen een tijdsduur van 4 tot 8 minuten met een zo gevarieerd mogelijk aanbod van rope skipping elementen die op een zo vloeiend mogelijke manier aan elkaar worden verbonden en waarbij elk element moet uitgevoerd worden op de gebruikte muziek en met zoveel mogelijk teamleden.

Read More

Voor 1 september van elk seizoen wordt bepaald wat de laatste inschrijvingsdatum is voor elke competitie. Deze datum staat vermeld in het ledenprogramma bij de desbetreffende wedstrijd. Tot deze uiterste inschrijvingsdatum kan men kosteloos veranderingen doorgeven zonder een reden op te geven. Eens de inschrijvingsdatum voorbij is, kan de inschrijvingskost voor een skipper die afhaakt (om welke reden dan ook) niet meer worden teruggevorderd.

Read More